BOKWA to nowy styl fitness stworzony

przez Paula Maviego. Styl ten wykorzystuje litery oraz numery, ponieważ one właśnie składają się na figury i są podczas tańca „rysowane” na ziemi. A wszystko przy energicznych dźwiękach muzyki dance, pop, latino, afrykańskiej i house.

 

BOKWA to połączenie elementów kick boxingu ("bo") z elementami afrykańskiego tańca wojennego, wywodzącego się z kultury Kwaito ("kwa"). Podczas jednego treningu można spalić nawet 1200 kalorii!

 

BOKWA jest dla każdego niezależnie od wieku i sprawności. Podczas zajęć należy wczuć się w muzykę i podążać za wskazówkami, jakie daje nam ciało. Ważnym elementem jest także wymiana energii z ludźmi, z którymi się trenuje, w ten sposób bokwa jest nie tylko treningiem, ale także cennym doświadczeniem.

Czym jest BOKWA?

Sprawdź Nasz ---->